O nás

FeD, spol. s r. o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.01.1994. Od svojho založenia sa spoločnosť FeD, spol. s r. o. neustále rozvíja a inovuje svoju ponuku sortimentu. Spoločnosť začala výrobou drobných poľnohospodárskych potrieb. Podľa požiadaviek trhu sa postupne rozširoval sortiment výrobkov, najmä záhradného náradia, ktoré tvorí v súčasnosti prevažnú časť celkovej produkcie.

Ciele spoločnosti

  • byť modernou, stabilnou a úspešne podnikajúcou spoločnosťou
  • zabezpečiť pevné postavenie na trhu a dlhodobé dosahovanie primeraného zisku
  • dodržiavať morálne a etické zásady pri podnikaní
  • zavádzať progresívne formy výroby a modernizácie technologických postupov,
  • prinášajúce zvyšovanie produktivity, úsporu nákladov a vysokú kvalitu pre našich zákazníkov
  • dbať na ochranu prírody a životného prostredia
  • udržiavať vysokú technickú a estetickú úroveň produktov

Vedenie ľudí

Prioritou v oblasti vedenia ľudí je rozvíjať tvorivý a pracovný potenciál pracovníkov, a tým zabezpečiť realizáciu výrobkov pre zákazníkov podľa ich požiadaviek.

Dopad podnikateľskej činnosti na životné prostredie

Opatrenia v oblasti nakladania s odpadmi sú realizované v súlade s platnými predpismi a právnymi normami. Využívaním moderných technológií minimalizuje naša spoločnosť množstvo odpadu
a kladie dôraz na jeho efektívne využívanie ako druhotnej suroviny. Zvyšný odpad je likvidovaný zmluvnými firmami.

Výrobno-obchodná stratégia

Naša spoločnosť je len minimálne závislá na subdodávateľoch, keďže celá výroba od základného delenia materiálu až po konečné zabalenie a dodávku k zákazníkovi je realizovaná priamo našou spoločnosťou. Výroba je realizovaná na moderných strojoch a s využívaním moderných technológií.

Tieto stránky používajú cookies. Prehliadaním týchto stránok s používaním cookies súhlasíte.